Arnotas
Kolonos – Lietuva (?), XV-XVI a. Šonų audinys – XX a. pr.
Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia

Technologija
Dvi priekio plokštumos skiriasi nuo kitų. Jose už šventųjų figūrų atveriama erdvė, pilna detalių – skliautuotos lubos, perspektyvą paryškinančios grindų plytelės, kabanti draperija.
Ikonografija
Priekio kolonoje pavaizduoti šv. Petras, šv. Agnietė ir šv. Jonas.