Arnoto fragmentas
Kryžius – Lietuva arba Vokietija, XV a. pab. –XVI a. pr. Šonų audinys – Italija,
XVI a. (?).
Vilniaus katedra.

Ikonografija
Kristaus Nukryžiavimo scena. Po kryžiumi stovi Jėzaus motina Marija ir šv. Jonas Evangelistas.