Dalmatika
Prancūzija (?), XVIII a. vid. – III ketv.
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Ikonografija
Šv. Mykolas – vienas iš Biblijoje minimų arkangelų, dangaus kariuomenės vadas ir Dievo valios vykdytojas Paskutinio Teismo dieną. Dažniausiai vaizduojamas kaip karys, nugalintis šėtoną. Šioje dalmatikoje išsiuvinėtas šv. Mykolas laiko palmės šakelę ir pergalės vėliavą su kryžiumi. Lotyniškas užrašas apačioje nurodo: „Šlovinkite Viešpatį, visi jo angelai“ (Ps 103, 20).