Arnotas
XIX a. pab. – XX a. pr.
Lentvario Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Technologija
Arnotas, priklausęs Tiškevičių Vokės dvaro koplyčios liturginių drabužių komplektui, atspindi XIX a. sukurtą naują liturginių drabužių puošimo stilių: nugaros koloną ėmė keisti kryžiaus forma su medalionais kryžmų susikirtimo vietoje. Arnotas papuoštas populiariais ornamentais, pagamintais iš metalo siūlų ir štampuoto metalo dekoracijų.
Ikonografija
Kryžiaus kryžmų centre vaizduojama XIX a. naujai atgimusi Dievo Avinėlio tema. Tai vienas seniausių Kristaus simbolių, kilęs iš Apreiškime Jonui aprašytos vizijos: Avinėlis, paaukotas už žmoniją ir atpirkęs ją savo krauju, yra garbinamas kaip vienintelis vertas atversti knygą, užantspauduotą septyniais antspaudais, ir įvykdyti teisingumą Paskutinio Teismo dieną.