Mitra
Vakarų Europa, XIX a. pab. – XX a. pr.
Vilniaus katedra

Ikonografija
Dievo Avinėlis, nešantis pergalės vėliavą, simbolizuoja Prisikėlusį Kristų. Mitros viršuje įkomponuota akis trikampyje – Dievo Apvaizdos simbolis, kalbantis apie Švenčiausiąją Trejybę, visa regintį, visur esantį Kūrėją, spinduliuojantį dieviškumą ir šventumą.