Arnotas
Kolonos – Lietuva (?), XV–XVI a. Šonų audinys – XX a. pr.
Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia

Chronologija
XV a. pab. – XVI a. pr. Lietuvoje vyraujantis stilius bylojo apie gotikos perėjimą į renesansą. Architektūrinė arka, po kuria vaizduojami šventieji ar biblinės scenos, nebeįrėmindavo figūros, bet atverdavo trimatę erdvę veiksmui. Renesanso laikotarpiu ištobulėjo šešėliuoto aukso siuvinėjimo technika, pradėtos taikyti perspektyvos ir anatomijos žinios. Lietuvoje siuvinėjimo menas patyrė stiprią flamandiškų ir vokiškų kraštų įtaką.
Technologija
Arnoto priekio ir nugaros kolonų siuviniuose šventųjų figūros reljefiškos. Plokščias auksinis fonas pridaigstytas raudono šilko siūlu, jo dygsniai sudaro geometrinį ornamentą.
Ikonografija
Šv. apaštalas Andriejus – vienas iš dvylikos Jėzaus mokinių, apaštalo Petro brolis. Jis laiko knygą ir X formos kryžių, ant kurio buvo nukankintas.